Privaatsuspoliitika

apelsiniraudtee.ee kaitseb oma külastajate privaatsust ja turvalisust.Privaatsuspoliitika sisaldab infot isikuandmete kohta, mida apelsiniraudtee.ee kogub ja viiside kohta, kuidas apelsiniraudtee.ee neid isikuandmeid kasutab. apelsiniraudtee.ee võib privaatsuspoliitikat uuendada ja panna e-poodi üles selle uue versiooni.  Külastage seda lehe aeg-ajalt, et muudatustega kursis olla.  

Isikuandmete kogumine
apelsiniraudtee.ee võib koguda ja kasutada järgmisi isikuandmeid: 

 • informatsioon kodulehe kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;
 • informatsioon, mida te ise edastate e-poe kasutajaks registreerudes (sh. e-maili aadress, ees- ja perekonnanimi, arveldus- ja postiaadress);
 • informatsioon, mida edastate meile ise veebi vahendusel
 • muu informatsioon, mida te apelsiniraudtee.ee edastate.

 
Isikuandmete kasutamine
apelsiniraudtee.ee võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • apelsiniraudtee.ee haldamiseks;
 • apelsiniraudtee.ee kohandamiseks teie vajadustega;
 • võimaldamaks teile juurdepääsu apelsiniraudtee.ee teenustele ja nende kasutamisele;
 • teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;
 • teie poolt ostetud teenuste pakkumiseks;
 • teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;
 • teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-maili teel;
 • teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie teenustega seotud kaebustega tegelemiseks;
 • saatmaks teile regulaarselt e-maile meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kasutades teie poolt antud e-maili aadressi;
 • samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

Küpsised
Cookies ehk küpsised on väike andmeplokk, mis võib sisaldada kordumatut anonüümset tunnust. Küpsised saadetakse apelsiniraudtee.eet teie brauserisse ja salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Sarnaselt paljude veebilehtedega kasutame ka meie küpsiseid info kogumiseks. 
Ka meie reklaamiandjad / makseteenuste pakkujad võivad teile küpsiseid saata.
Enamus brausereid lubab teil kõikidest, aga mõned brauserid ainult kolmandate osapoolte küpsistest loobuda. Kõikide küpsiste blokeerimine mõjutab siiski negatiivselt meie veebi kasutamist.

Teie isikuandmete turvalisus
apelsiniraudtee.ee rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et hoida ära teie isikuandmete kaotamist, väärkasutamist või muutmist.
apelsiniraudtee.ee salvestab teie isikuandmed oma kaitstud serveritesse. Kui olete registreeritud kasutaja, võite oma andmeid alati vaadata ja muuta. Te võite alati meiega ühendust võtta ja oma isikuandmete salvestamise ja töötlemise nõusoleku tühistada. Te tunnistate, et andmete edastamine läbi interneti on iseenesest ebaturvaline ja me ei saa garanteerida läbi interneti saadetud andmete turvalisust. Teie ise olete vastutav oma salasõna ja teiste sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest. Me ei küsi teie salasõna (välja arvatud siis, kui logite veebisaidile).

Avalikuks tegemine
Me võime teha avalikuks teie isikuandmeid ainult juhtudel kui see on vajalik meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
Lisaks võime teha avalikuks teie isikuandmed:

 • juhul, kui seadus meilt seda nõuab;
 • käimasolevate või tulevaste kohtumenetluste tõttu;
 • meie seaduslike õiguste tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks (sealhulgas informatsiooni edastamine teistele eesmärgiga ennetada pettusi ja vähendada krediidiriske).

Piiriülene andmeedastus
Andmeid, mida apelsiniraudtee.ee kogub, võidakse salvestada ja töödelda kõikides riikides, kus apelsiniraudtee.ee tegutseb, et võimaldada andmete kasutamist vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale; samal eesmärgil võidakse neid andmeid ka nende riikide vahel edastada.
Lisaks avaldatakse teie poolt veebis avaldamiseks sisestatud isikuandmed internetis ja need võivad olla kättesaadavad kõikjal maailmas.
Käesolevaga nõustute sellise isikuandmete piiriülese andmeedastusega.

Teised kodulehed
Käesolev veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele. 
apelsiniraudtee.ee ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika või -tavade eest.

apelsiniraudtee.ee kontaktid
Kui teil on küsimusi käesolevate privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta apelsiniraudtee.ee poolt, saatke meile e-mail aadressil kontakt@apelsiniraudtee.ee

apelsiniraudtee.ee veeb töötleb, avaldab, säilitab ja kasutab teie isikuandmeid ja muud informatsiooni turvaliselt, ausalt ja seaduslikult vastavalt EÜ ja rahvusvaheliste seadustega.
Me austame teie privaatsust!